Leopard loves Mustard

Leopard The Kooples Mustard chic

My parents brought me back some winter stuff I had left in Paris before I came here, so I could not resist to shoot with my The Kooples bi-material fur and leather jacket even if it was so hot in LA! I mixed it with a The Kooples mustard shirt, a color I love and find so chic with black, and my new vintage Leopard backpack that I just found for at Fairfax Flea Market and is awesome.
My new faux-leather skirt from H&M, high heels boots, and I feel like I am back in Paris jumping on my Vespa to go to work!
Pictures by my american photographer who loves to call himself “Jean-Pierre”, (a typical french name according to him).

The Kooples Mustard shirt Leopard backpack H&M leather skirt The Kooples Mustard shirt Leopard backpack H&M leather skirt The Kooples Mustard shirt Leopard backpack H&M leather skirt The Kooples Mustard shirt Leopard backpack H&M leather skirt The Kooples Mustard shirt H&M leather skirt The Kooples Mustard shirt H&M leather skirt Leopard backpack The Kooples Mustard shirt H&M leather skirt Leopard backpack Leopard vintage bag, Freelance boots leather

Look details:
Flap Jacket and mustard shirt : The Kooples
Skirt: H&M (shop skirt here)
Boots: Freelance (shop similar boots here)
Hat: Topshop (shop similar article here)
Backpack: Vintage (shop similar here)

Most Popular

2 comments

  1. என்ன ஓய் நோக்கு விà®·்யமே தெà®°ியாதா, à®°ாமகோபாலன் தெளிவா விளக்கினாà®°ு.அது நித்தியானந்த சுவாà®®ிகளே இல்லையாà®®், அவரை போலவே இருக்கிà®± வேà®±ு யாà®°ோவாà®®், அட சீ யாà®°் à®®ுகத்துà®®ேலேயோ க்à®°ாபிக்ஸ் பண்ணிட்டாளாà®®். எல்லாà®®் ஹிந்து மதத்த à®…à®´ிக்க நடக்கற சதியாà®®்.. ரசித்த ஹரன்பிரசன்னவின் டிவிட்டர்:நித்தியோடு சேà®°்ந்து சாà®°ு சாà®®ியாà®°் ஆவர்னு பாà®°்த்தா, சாà®°ுவோடு சேà®°்ந்து நித்தி இப்படியாயிட்டாà®°ே?குà®®ுதம் உஷாà®° ஒன்னுà®®ே நடக்காத à®®ாதிà®°ி à®°ியக்ட் பண்à®±ான்..à®’à®°ே டவுட், இப்ப இவர் ஜெயிலுக்கு போன கத திறந்து வைப்பாà®™்களா à®®ூடி வைப்பாà®™்களா? ‍‍‍‍‍

Leave a Reply

Your email address will not be published.